clock Man-Fre: 09.00 - 22.00 Lør-Søn: 12.00 - 18.00

Personvernregler

Har du spørsmål rundt våre tjenester? Send oss en melding.

Personvern- vårt løfte til deg

Det er svært viktig for oss at du føler deg trygg når du benytter deg av våre tjenester. Vi tar personvern svært alvorlig og vil alltid beskytte informasjonen du gir oss etter retningslinjer fra Datatilsynet og etter lov om behandling av personopplysninger, også kjent som personopplysningsloven.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

 Hvorfor trenger vi personopplysninger?

Våre tjenester er spesialtilpasset for å gi deg et godt grunnlag for å sammenligne din forsikringsavtale på pris og betingelser fra vår samarbeidspartner. For at vi skal innhente tilbud for deg eller foreta produkt- og tjenestesammenligninger vil vi i de tilfellene det er aktuelt være avhengig at våre skjemaer tilfredsstiller kravene til selskapet som vi samarbeider med. For å gjøre tilbudet/sammenligningen så korrekte og konkrete som mulig må vi derfor spørre deg om litt informasjon, herunder også personopplysninger. 

Formålet med å innhente personopplysninger er å identifisere deg som kunde og for å gi deg tilbudet du etterspør. Innhenting av personopplysninger er til enkelte tjenester helt nødvendig for at vi og det selskapet vi samarbeider med har valgt å bestille en avtale fra, skal kunne opprette et kundeforhold og en avtale. Personopplysningene kan derfor med nevnte formål utleveres til selskap/organisasjoner Myhrer Assuranse AS samarbeider med, men aldri uten din eksplisitte godkjenning i en hver prosess.

Hvordan behandles informasjonen?

Myhrer Assuranse AS sender ikke dine personopplysninger via usikre kanaler som f.eks e-post. Vi oppbevarer, krypterer og tilgjengeliggjør din informasjon i våre egne systemer. Det betyr at vi har full kontroll på hvor dine opplysninger eksisterer, og hvem som har tilgang. Vi utleverer aldri din informasjon til selskaper/organisasjoner som du ikke eksplisitt har gitt samtykke at skal få tilgang. 

Vi registrerer også generell informasjon om hvordan du bruker tjenesten vår. Dette gjør vi ved å hente teknisk informasjon gjennom tjenerlogger og andre verktøy. Eksempler på dette er informasjon om operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, informasjonskapsler og andre identifikasjonsfiler. På denne måten kan vi enklere avdekke tekniske feil, tilpasse innholdet etter enheten du bruker (f.eks mobil eller nettbrett) og forbedre innholdet og tjenesten best mulig etter ditt bruks- og interessemønster. For mer informasjon hvordan du sletter eller hindrer informasjonskapsler «Cookies» kan du besøke AllAboutCookies.org.

Hvor lenge lagres opplysningen?

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 

Dette innebærer at vi ikke lagrer informasjon lengre enn vi anser som nødvendig eller den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når formålet med behandlingen er oppfylt anonymiserer og sletter vi alle dine personopplysninger, i tillegg til at de regulert av gjeldende lover og regler for behandling og oppbevaring av personopplysninger.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Det er kun autorisert personell hos Myhrer Assuranse AS og vårt selskap som vi samarbeider med en avtale hos som gis tilgang til dine personopplysninger. Vår samarbeidspartnere hvor personopplysninger utveksles undertegner en streng databehandleravtale som regulerer hvordan de kan formidle, behandle og oppbevare dine opplysninger.

Rett til innsyn

I henhold til personopplysningslovens (lov nr. 31 av 2000 - §18) har du krav til innsyn og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om deg og hvordan informasjonen er sikret. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27. Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål rundt dette.

Nyttige informasjon om personvern

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvern+og+GDPR

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/personvernerklaering-nettsidene/